Các loại chứng chỉ cá nhân
Tất cả các loại chứng chỉ
An toàn lao động xây dựng
Định giá xây dựng
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định xây dựng
Khảo sát xây dựng
Môi giới bất động sản
Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
Tất cả các loại chứng chỉ
Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Giám sát thi công, kiểm định xây dựng
Khảo sát xây dựng
Tư vấn lập quy hoạch xây dựng
Tư vấn quản lý dự án
Thi công xây dựng công trình
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
Thủ tục đăng ký
Hướng dẫn nộp đơn
Chứng chỉ mới cấp toàn quốc
Danh sách chứng chỉ Tất cả các loại chứng chỉ của
Loại CC Số chứng chỉ Hạng Hình thức cấp Ngày cấp Họ và tên Số CMND Cảnh cáo Thu hồi
GS 04-0000006-GS