Tra cứu Chứng chỉ hành nghề đã được cấp

Tra cứu nhanh :  
(Gõ vào số CMND hoặc Họ tên)
  

Thực hiện bởi : Trung tâm Tin học - Bộ Xây dựng (2007)